VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

SANIRANJE POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

1.      zaključno s 31. prosinca  2015.  temeljem  Odluka o obnovi MGIPU i izdanih Naloga za uvođenje u posao na obnovi i sanaciji posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, ugovorena je obnova i izgradnja 1089 zgrada od I-IV kategorije i to kako slijedi:

·         naselje Strošinci i Đurići, ukupno 45 zgrade,

·         naselje Rajevo Selo, ukupno 200 zgrada,

·         naselje Račinovci, ukupno 150 zgrade,

·         naselje Posavski Podgajci, ukupno 11 zgrada i

·         naselje Gunja ukupno 683 zgrada.

      Od sveukupno  1089 zgrada, sukladno procjeni građevinskog oštećenja,      801 zgrada       imaju određen I-III stupanj oštećenja, dok je za 288 zgrada ima određen IV stupanj      oštećenja

2.      zaključno s 31. prosinca 2015.  u potpunosti je sanirana 991 zgrada u koje su vlasnici istih  uselili i to u:

·         naselje Strošinci i Đurići, ukupno 42 zgrade,

·         naselje Rajevo Selo, ukupno 188 zgrada,

·         naselje Račinovci, ukupno 135 zgrade

·         naselje Posavski Podgajci, ukupno 9 zgrada

·         naselje Gunja ukupno 617 zgrada

3.      s danom 10. svibnja 2016. broj nedovršenih stambenih zgrada (ostale su u međuvremenu dovršene i predane ili se radi o pomoćnim/gospodarskim zgradama) je:

·         na području Gunje  stambenih građevina  s predvidivim rokom završetka:

 4 kuća,  i 2 pomoćnih/gospodarskih zgrada s previđenim rokom završetka 30.06.2016.

·         na području Vrbanje i Drenovaca  13 stambenih građevina s predvidivim  rokom završetka je 30.06.2016.

·         na području Gunj, Vrbanje i Drenovaca  između 60-80 pomoćnih/gospodarskih zgrada s predviđenim rokom završetka 30.06.2016.

4.      zaključno s 31. prosinca  2015.  temeljem  Odluka o obnovi MGIPU i izdanih Naloga za uvođenje u posao na obnovi i sanaciji posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, ugovorena je obnova 40 zgrada javne namjene i to:

·         4 zgrade zdravstvene namjene (ambulante),

·         16 zgrada obrazovne namjene  (škole, sportske dvorane),

·         4 zgrade objekti za sportsku namjenu (klubovi)

·         16 zgrada društvene namjene (društveni domovi, domovi kulture, zgrade općine i dr.)

5.      pregled stanja obnove stambenih objekata za korisnike smještene u kontejnerima, koji čekaju završetak obnove stambenih objekata:

·         na području Gunje u kontejnerima su boravile su 103 obitelji od kojih je 87  ostvarilo pravo na obnovu, te je svih  87 obitelji preselilo u obnnovljene/izgrađene objekte.  

·         na području Vrbanje i Drenovaca nema korisnika obnove smještenih u kontejnere

6.      tijekom 2014. i 2015. godine APN je sukladno zahtjevima iTVZ-a, IGH-a i MGIPU od MUP-u, Policijske uprave u Vrbanji zatražila provjeru podataka o prebivalištu/boravištu za 213 osoba što je rezultiralo:

·         ukidanjem  ranije donesene odluke o obnovi ili izgradnji u 47 slučaja,

·         potvrđivanjem opravdanosti zahtjeva za obnovu ili izgradnju u 89 slučaja

·         utvrđivanjem neopravdanosti zahtjeva u 77 slučaja

7.      Slijedom navedenih aktivnosti i  sklopljenih ugovora  u svrhu realizacije Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, APN je na:

·         dan 31. prosinac 2014. godine, ugovorila ukupno 451.194.991,03 kune (s PDV-om), od čega je isplaćeno ukupno 162.071.015,94 kune (s PDV-om)

·         dan 31. prosinac  2015. godine, ugovorila ukupno 601.698.161,90 kuna (s PDV-om), od čega je isplaćeno ukupno 509.583.785,28 kuna (s PDV-om)

·         obaveza plaćanja sukladno zaključenim ugovorima u 2016. godini iznosi: 92.114.376,63  kune (s PDV-om)

·         u Proračunu RH za 2016. godinu osigurana su sredstva u visini 92.000.000,00 kuna

·         u 2016. Godini zaključno s 31.03.2016. godine  izvršeno je plaćanje u iznosu 22.611.911,86 kuna

vrh stranice