Sustavno gospodarenje energijom

Sustavno gospodarenje energijom podrazumijeva strateško planiranje energetike i održivo upravljanje energetskim resursima.

Ciljevi i očekivani rezultati

Kao glavni ciljevi ističu se primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog upravljanja energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini, što doprinosi smanjenju potrošnje energenata, a s tim i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu, čime se potiče razvoj novih djelatnosti i poduzetništva.

Rezultati uspješne provedbe SGE-a svode se na: smanjenje financijskih troškova za energiju i vodu kroz gospodarenje energijom te kroz primjenu mjera energetske efikasnosti, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš, uspostavljanje sustava gospodarenja objektima u vlasništvu ministarstva, grada ili županije preko sustava ISGE, formiranje obrazovanih i kompetentnih EE timova sposobnih za planiranje i upravljanje potrošnjom energije.

Metodologija sustavnog gospodarenja energijom

Želimo li potrošnju energije svesti na najmanju moguću mjeru sustavno gospodarenje treba biti kontinuirani proces.

Sustavno gospodariti energijom znači pratiti potrošnju energije na unaprijed definiran način tako da u svakom trenutku znamo odgovore na sljedeća pitanja:

GDJE trošimo energiju?
- Objekti poput uredskih zgrada, vrtića, škola, muzeja, javnih zgrada, bolnica, i sl.

KAKO trošimo energiju?
- Sustavi: grijanja, hlađenja, ventilacije, rasvjete, pripreme hrane i sl.

KOJE energente trošimo?
- Električna energija, plin, loživo ulje, drvo, toplinska energija, a u energente ubrajamo i vodu.

KOLIKO energije trošimo?
-Koliko kWh električne i toplinske energije, litara lož ulja, m3 plina i drugih energenata te koliki su troškovi za te energente.

TKO je zadužen za gospodarenje energijom?
-EE tim (tim za energetsku efikasnost) na razini gradova i županija odnosno ministarstava, a tehničko osoblje i domari na razini objekata.

KAKO gospodariti energijom?
- Tjednim i mjesečnim praćenjem i analizom potrošnje energije kroz Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), planiranjem i realizacijom mjera energetske efikasnosti te stalnim educiranjem i motiviranjem EE tima i svih djelatnika.

Zakonski okviri

Aktivnosti koje provodi odijel za sustavno gospodarenje energijom izravno su usmjerene k ispunjavanju obaveza propisanih zakonskom regulativom RH, smjernicama iz EU direktiva te međunarodnim protokolima i ugovorima (kao na primjer Kyotski protokol).

Najveći dio aktivnosti usmjeren je na ispunjavanje obaveza definiranih Nacionalnim programom energetske učinkovitosti (2008-2016), Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti (2008-2010) te Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14), Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15), a koje su namijenjene prije svega javnom sektoru u RH.

Važni dokumenti:

Edukacijske aktivnosti
Jedna od značajnih aktivnosti je edukacija djelatnika javne uprave o energetskoj efikasnosti. Iz tog razloga osmišljene su radionice i tečajevi uz popratni edukacijski materijal namijenjen polaznicima s ciljem pružanja primjerenog znanja koje podrazumijeva provođenje EE mjera i potiče energetski efikasno ponašanje.

Tečaj za Energetske savjetnike i suradnike

Tečaj se prvenstveno provodi za djelatnike službeno imenovanog EE tima (EE ured), ali i za ostale zainteresirane djelatnike ministarstava, gradova i županija najčešće djelatnike inženjerske struke. Ovaj tečaj pruža konkretna znanja iz arhitekture, građevine, strojarstva i elektrotehnike sa stajališta energetske efikasnosti. Trajanje tečaja za Energetske savjetnike je dva radna dana, a za Energetske savjetnike jedan radni dan. Tečajevi su podijeljeni u dva modula. Po završetku tečaja polaznik dobiva certifikat Energetskog savjetnika ili suradnika. Sve ostale detalje možete pronaći klikom na link.

Tečaj za ISGE

Polaznici tečaja su djelatnici koji će u budućnosti koristiti Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE, odnosno unositi na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj razini podatke o potrošnji i eventualnim promjenama na objektu te raditi analize i izvještaje. Educira ih se o svrsi i mogućnostima ISGE-a kao i o samom načinu korištenja sustava.
U Odjelu za sustavno gospodarenje energijom svakog prvog četvrtka u mjesecu se održavaju radionice za korištenje ISGE sustava za nove kao i stare korisnike koji žele obnoviti znanje. Na radionice se potrebno prijaviti putem e-maila isge@apn.hr. Sve ostale detalje možete pronaći klikom na link.

Edukacijske radionice za nove i postojeće korisnike ISGE-a

U Odjelu za sustavno gospodarenje energijom svakog prvog četvrtka u mjesecu se održavaju radionice za korištenje ISGE sustava za nove kao i stare korisnike koji žele obnoviti znanje. Na radionice se potrebno prijaviti putem e-maila isge@apn.hr. Sve ostale detalje možete pronaći klikom na link.

vrh stranice