Stambeno zbrinjavanje

Program stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata provodi se na osnovu podataka koje pribavlja Ministarstvo branitelja, koje je zaduženo za utvrđivanje potreba za stambenim zbrinjavanjem stradalnika iz Domovinskog rata. Program stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata obuhvaća organiziranu izgradnju stanova i obiteljskih kuća s posebnim prilagodbama za 100%-tne invalide Domovinskog rata, kupnju gotovih stanova ili stanova visokog stupnja dovršenosti na novim lokacijama, prilagodbe obiteljskih kuća za 100%-tne invalide, te sanacije izvedenih građevina.

Program izgradnje stanova na novim lokacijama na području cijele Republike Hrvatske provodi se sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12). Jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) dužne su osigurati komunalno opremljene lokacije za izgradnju stanova, dok je do 15.01.2013. godine organiziranu izgradnju provodilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za stanovanje i komunalno gospodarstvo. Od 15.01.2013. godine, organiziranu gradnju prema potrebama i prioritetima Ministarstva branitelja, preuzeo je APN.

vrh stranice