Pristup informacijama

Na temelju odredbi članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) službenik za informiranje je Ivana Najman, dipl.iur.

tel: 01/6331-625
fax: 01/6331-603
e-mail: opci.poslovi@apn.hr

 Pravo na informaciju ostvaruje se podošenjem zahtjeva APN-u. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Zahtijev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtijev za ponovnu uporabu informacije

kojeg možete:

  • poslati na adresu APN-a, Savska 41/VI, Zagreb
  • ili poslati na broj faxa: 01/ 6331-603
  • ili donijeti osobno na urudžbeni zapisnik APN-a, radnim danom od 9 do 14 sati.
vrh stranice