PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

12.01.2018.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavljuje

PRETHODNO SAVJETOVANJE

SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Za :

PREDMET NABAVE: provedba otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti- Izvođenje radova na izgradnji 6 (šest) višestambenih građevina POS-a sa 5 (pet) stanova (ukupno 30 stanova) na k.č.br. 1892/17, 1892/12, 1868/7, 1868/4, 1892/16 i 1868/8 k.o. Poreč, na lokaciji Vranići-Gulići u Poreču (E-2017/129).

Naručitelj je stavio nacrt cjelokupne dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje na internetsku stranicu www.apn.hr (objave – javna nabava), te se mole zainteresirani gospodarski subjekti da se pri davanju primjedbi i prijedloga referiraju na točku dokumentacije o nabavi na koju daju primjedbu ili prijedlog.

 

Dokumentacija o nabavi (pdf)

ESPD obrazac (word)

Obrazac za predhodno savjetovanje (word)

Troškovnik

Nacrti (cca 400MB)

vrh stranice