PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

22.12.2017.

PREDMET NABAVE: provedba otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti- Izvođenje radova na izgradnji šest višestambenih građevine POS-a, na lokaciji Biograd na Moru, na k.č.br. 3020/282,  3020/287, 3020/288, 3020/289, 3020/290 i 3020/301 k.o. Biograd na Moru (E-2017/245).

Naručitelj je stavio nacrt cjelokupne dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje na internetsku stranicu www.apn.hr (objave – javna nabava), te se mole zainteresirani gospodarski subjekti da se pri davanju primjedbi i prijedloga referiraju na točku dokumentacije o nabavi na koju daju primjedbu ili prijedlog.

Dokumentacija PDF(22Mb)

ESPD Obrazac word

Obrazacza prethodno savjetovanje u wordu

Nacrti

Arhitektura  part1 part2 part 3   (cca 45Mb)

Elektroinstalacije

Konstrukcija

Strojarske instalacije

Troškovnik

 

vrh stranice