Pozivaju se kandidati s liste reda prvenstva Grada Metkovića, da se odazovu odabiru preostalih neprodanih stanova iz Programa POS-a na lokaciji Metković

24.10.2017.

Pozivaju se kandidati  s liste reda prvenstva Grada Metkovića, klasa:370-01/17-01/01 urbroj:2148/01-02-17-71 od dana 17. kolovza 2017. godine,  da se odazovu odabiru preostalih neprodanih stanova iz Programa POS-a na lokaciji Metković

Odabir stanova  održavati će se  u prostorijama  Galerije Gradskog kulturnog središta na adresi Stjepana Radića 1 u Gradu Metkoviću od 25. do 26. listopada. 2017. prema rasporedu u tablici:

Dan

Sat

R.br. na listi

25.10.2017.

SRIJEDA

15.00

1-5

16.00

6-10

17.00

11-15

18.00

16-20

26.10.2017.

ČETVRTAK

9.00

21-25

10.00

26-30

11.00

31-35

12.00

36-43

Molimo kandidate da se pridržavaju navedenog rasporeda.

Napominjemo da za kupnju stana uz obročnu otplatu, na odabiru stana obavezno predočite izjavu o kreditnoj sposobnosti jedne od 6 poslovnih banka s kojima APN ima sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji (Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka, Societe Generale-Splitska banka ili Zagrebačka banka).

LISTA SLOBODNIH STANOVA NA DAN 24.10.2017 

vrh stranice