Pozivaju se kandidati s konačne liste reda prvenstva Općine Punat za kupnju stanova iz Programa POS-a, klasa: 370-01/09-01/1 urbroj: 2142-02-02/1-17-592 od 25. kolovoza 2017. godine

23.11.2017.

Pozivaju se kandidati s konačne liste reda prvenstva Općine Punat za kupnju stanova iz Programa POS-a, klasa: 370-01/09-01/1 urbroj: 2142-02-02/1-17-592 od 25. kolovoza 2017. godine

da se odazovu odabiru stanova

u Puntu na otoku Krku

Odabir stanova  održavati će se u prostorijama Narodnog doma Općine Punat

dana 28. studenog 2017. prema rasporedu u tablici:

Sat

R.br. na listi

11.00

1-8

12.00

9-16

13.00

17-23

Posebno napominjemo da za kupnju stana uz obročnu otplatu, na odabiru stana predočite potvrdu o kreditnoj sposobnosti jedne od 6 poslovnih banaka (Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka, Splitska banka ili Zagrebačka banka).

Ukoliko se kandidati na listi ne odazovu pozivu na odabir stana  za iste će se smatrati da su odustali od kupnje, a daljnji izbor stanova nastaviti sukladno redoslijedu na listi reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Općine Punat.

vrh stranice