POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

17.02.2017.

Klasa: 112-01/17-01/4

Ur. broj: 356-01/17-4

Zagreb, 17. veljače 2017.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/17-01/4, Ur. broj: 356-01/17-1, od 30. siječnja 2017. godine za prijam u u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

1.      Stručni suradnik1 izvršitelj, VSS, dipl.ing.geodezije u  Odjelu za sustavno gospodarenje energijom

održati će se u APN-u, Zagreb, Savska cesta 41/IX dana 23. veljače 2017. godine (četvrtak) u 10,00 sati i to za slijedećeg kandidata: 

1.      Robert Paj

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 17. veljače 2017. godine (www.apn.hr).

Rezultat testiranja te intervju (razgovor) s kandidatom ako uspješno položi test biti će održan isti dan  23. veljače 2017. godine.

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo. 

vrh stranice