POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

08.02.2017.

Klasa: 112-01/17-01/2

Ur. broj: 356-01/17-16

Zagreb, 8. veljače 2017.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/17-01/2, Ur. broj: 356-01/17-1, od 18. siječnja 2017. godine za prijam u u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

1.      Stručni suradnik – 1 izvršitelj, VSS, dipl.ing.el. u Odjelu za energetsku obnova zgrada javnog sektora

održati će se u APN-u, Zagreb, Savska cesta 41/IX dana 14. veljače 2017. godine (utorak) u 9,00 sati i to za slijedeće kandidate: 

1

Boris Fažo

5

Dino Đaković

2

Martin Krstanović

6

Igor Hegediš

3

Hrvoje Kolundžić

7

Lovorka Alić

4

Zdenko Alilović

2.      Stručni suradnik1 izvršitelj, VSS, dipl.ing.stroj. u  Odjelu za sustavno gospodarenje energijom

održati će se u APN-u, Zagreb, Savska cesta 41/IX dana 14. veljače 2017. godine (utorak) u 10,00 sati i to za slijedeće kandidate: 

1

Mladen Džolan

4

Emilija Simić Vakanović

2

Željko Tufegdžić

5

Igor Blažinić

3

Davor Pinturić

6

Dragan Pavić

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 8. veljače 2017. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja te mjesto i vrijeme intervjua (razgovora) s kandidatima koji uspješno polože test biti će objavljeni dana 15. veljače 2017. godine na web stranici APN-a (www.apn.hr).

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo. 

vrh stranice