Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge čišćenja poslovnih prostora

03.04.2017.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, kao Naručitelj, je 31. ožujka 2017. objavila Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge čišćenja poslovnih prostora Naručitelja.

Rok za dostavu ponuda je do 18. travnja 2017. isključivo pisanim putem na adresu navedenu u Dokumentaciji za nadmetanje.

  Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da Dokumentaciju za nadmetanje mogu dobiti kontaktom na adresu elektroničke pošte opci.poslovi@apn.hr.

 Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama Dokumentacije elektroničkom poštom.

vrh stranice