Poziv na dostavu ponude za nabavu uredskog potrošnog materijala i pribora

05.04.2017.

Poziv na dostavu ponude za nabavu uredskog potrošnog materijala i pribora

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, kao Naručitelj, je 5. travnja 2017. objavila Poziv na dostavu ponude za nabavu uredskog potrošnog materijala i pribora za potrebe Naručitelja.

 

Rok za dostavu ponuda je do 21. travnja 2017. isključivo pisanim putem na adresu navedenu u Dokumentaciji za nadmetanje.  
Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da Dokumentaciju za nadmetanje mogu dobiti kontaktom na adresu elektroničke pošte opci.poslovi@apn.hr.  
Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama Dokumentacije i to elektroničkom poštom.
vrh stranice