Poziv kupcima stanova iz Programa POS-a na lokaciji Šubićevac u Šibeniku

01.09.2017.

Zagreb, 1. rujna 2017.

POZIV

pozivaju se kupci koji su odabrali stanove u višestambenim građevinama koje se grade prema Programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji Šubićevac u Šibeniku, da se odazovu potpisivanju Predugovora o kupoprodaji stana.

Potpisivanje Predugovora će se održavati u prostorijama javnobilježničkog ureda bilježnice Nevenke Nakić, na adresi 
Ante Starčevića 5, Šibenik, u terminu

od 6. do 8. rujna 2017. godine.

Molimo sve kupce da se pridržavaju termina za potpisivanje Predugovora, o kojim ih je izvijestio APN. 

vrh stranice