POS u brojkama

Od početka provedbe Programa društveno poticane stanogradnje (dalje: Program POS-a) do 31. listopada 2016. godine, APN, Javna ustanova gradski stanovi Varaždin, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice izgradili su ukupno 7.770 stanova u 232 građevine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.995.563.032,57 kn (s PDV-om) od čega je 1.030.853.991,30 kn poticajnih sredstava Republike Hrvatske.

 

Tijekom 2017. planira se pokrenuti postupke potrebne za početak izgradnje ukupno 1.175 stanova (od kojih je u izgradnji 373 stana), a plan je svakako bitno intenzivirati realizaciju Programa POS kao i realizirati posebne programe.

DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA (POS) u brojkama:

 

a)      GRAĐEVINE U IZGRADNJI - 18 građevina s ukupno 1.032 stana,

Ø  Gospić - 30 stanova. Useljenje je 15. studenog 2016. godine.

Ø  Fažana 12 stanova. Radovi započeli u listopadu 2016.

Ø  Split – Kila 1 - 162 stana, 232 parkirna mjesta, 3 poslovna prostora i dječji vrtić. Planirani rok za useljenje je proljeće 2017. godine.

Ø  Mali Lošinj - 20 stanova. Kamen temeljac položen 11. studenog 2015. godine. Planirani rok useljenja je kraj 2016. Godine

Ø  Metković 55 stanova. Radovi započeli u rujnu 2016. godine.

Ø  Umag - 50 stanova. Planirani rok za useljenje je 25. veljače 2017. godine

Ø  Koprivnica – 3 stana.

Ø  Varaždin - 108 stanova, 1 poslovni prostor i 64 garažno-parkirnih mjesta.

 

b)     GRAĐEVINE U PRIPREMI - 19 građevina s ukupno približno 500 stanova, planirane približne ukupne investicijske vrijednosti od 255 mil. kn.

Lokacije: Biograd na Moru, Baška, Komiža, Cres, Krk, Kraljevica, Labin, Lovran, Novi Marof, Poreč, Trogir i Zadar u tijeku su početne aktivnosti vezane uz uključenje u Program POS-a. Izrada projektne dokumentacije u tijeku je za građevine na lokacijama: Bol, Kraljevica, Punat, Vis, Vrsar i Šibenik.

U 2016. godini završene su i useljene sljedeće višestambene zgrade:

Ø  Split – Kila 4 – 203 stana, 1 poslovni prostor, 258 garažno-parkirnih mjesta;

Ø   Zagreb - Zapruđe - 519 stanova, 10 poslovnih prostora i 539 garažno-parkirnih i parkirnih mjesta.

Ø  Zadar A3- 73 stana (socijalni stanovi za potrebe grada Zadra)

vrh stranice