Pomoćnici direktora

Goran Orešković, dipl.iur.
pomoćnik direktora za opće poslove
Miroslav Šklebar, dipl.oec.
pomoćnik direktora za financije i računovodstvo
Marinka Štimac, dipl.ing.građ.
pomoćnica direktora za kupovinu nekretnina
Josipa Tokić, dipl.iur.
pomoćnica direktora za ugovaranja zemljišta, izgradnju i prodaju.
Željko Punda, dipl.iur.
pomoćnik direktora za gospodarenje i prodaju nekretnina
Damir Vuletić, dipl.ing.građ.
pomoćnik direktora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora

 

 

vrh stranice