Odjeli

Kabinet direktora

Direktor Slavko Čukelj, univ. spec. aedif.

Tajnica Dragica Bujanić

tel: 01/6331-604
fax: 01/6331-603
e-mail: kabinet.direktora@apn.hr

Zamjenik direktora Dragoljub Kljajić, dipl. ing. građ.

tel: 01/6331-604
fax: 01/6331-603, 01/6177-045
e-mail: kabinet.direktora@apn.hr

Zamjenik direktora Krešimir Žunić, dipl. iur. 

tel: 01/6331-604
fax: 01/6331-603, 01/6177-045
e-mail: kabinet.direktora@apn.hr

Pročelnica kabineta direktora Ivana Najman, dipl. iur.

tel: 01/6331-600
fax: 01/6331-603, 01/6177-045
e-mail: opci.poslovi@apn.hr

Odjel za opće poslove

Pomoćnik direktora Goran Orešković, dipl. iur.

tel: 01/6331-600
fax: 01/6331-603, 01/6177-045

e-mail: opci.poslovi@apn.hr 

Odjel za financije i računovodstvo

Pomoćnik direktora Miroslav Šklebar, dipl. oec.

tel: 01/6331-623
fax: 01/6331-645, 01/6177-045
e-mail: financije@apn.hr

Odjel za kupovinu nekretnina

Pomoćnica direktora Marinka Štimac, dipl. ing. građ.

tel: 01/ 6331-600
fax: 01/ 6177-045

e-mail: kupnja@apn.hr

Odjel za gospodarenje i prodaju nekretnina

Pomoćnik direktora Željko Punda, dipl.iur.

tel: 01/ 6331-600
fax: 01/ 6177-045

e-mail: gospodarenje@apn.hr

Odjel za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova

 Pomoćnica direktora Josipa Tokić, dipl.iur.

tel: 01/ 6331-611
fax: 01/ 6331-655

e-mail: stanogradnja@apn.hr

Odjel za energetsku obnovu zgrada javnog sektora

Pomoćnik direktora Damir Vuletić, dipl. ing. građ.

tel: 01/6331-622
fax: 01/6331-655

e-mail: energ-ojz@apn.hr

Odjel za sustavno gospodarenje energijom

tel: 01/6331-650
fax: 01/6331-655

e-mail: energ-isge@apn.hr

 

 

vrh stranice