Obavijesti

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Solina radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

17.05.2017.

Na temelju odredbe članka 39. Statuta Grada Solina (''Službeni vjesnik Grada Solina'' br. 7/09, 4/13 i 7/13), a u svezi s člankom 23. st. 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15) i čl. 3. Odluke o uvjetima i mjerilima  za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 4/17), Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Solina, objavljuje                                          

J A V N I  P O Z I V
za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova
iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)
na području Grada Solina
radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

vrh stranice