OBAVIJEST Pozivaju se kandidati s Konačne dopunske liste Konačnoj i dopunskoj listi reda prvenstva, od 20. srpnja 2017. za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Šibenika da se odazovu odabiru stanova iz Programa POS-a u Šibeniku – Lokacija Šubićevac

11.10.2017.

                      

      REPUBLIKA HRVATSKA            

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

                           

       G R A D   Š I B E N I K

  Upravni odjel za gospodarenje

        gradskom imovinom    

KLASA:  370-03/17-01/5

UR.BROJ: 2182/01-07/1-17-26

Šibenik,  10. listopada  2017.

                                                                                        -    KANDIDATIMA S LISTE REDA PRVENSTVA

PREDMET: Vl. Šibenik, javni poziv za

                     podnošenje zahtjeva za

                     kupnju stana - POS

-          obavijest

OBAVIJEST

Pozivaju se kandidati s Konačne dopunske liste Konačnoj i dopunskoj listi reda prvenstva, od 20. srpnja 2017. za kupnju stanova iz Programa POS-a na području  Grada Šibenika

da se odazovu odabiru stanova iz Programa POS-a

u Šibeniku – Lokacija Šubićevac

Odabir stanova  održavati će se  u prostorijama Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“, na adresi Poljana 6, Grad Šibenik

od 19. do 20. listopada 2017. prema rasporedu u tablici:

Dan

Sat

R.br. na listi

12.00

1-20

19.10.2017.

(ČETVRTAK)

13.00

21-40

15.00

41-60

16.00

61-80

17.00

81-100

20.10.2017.

(PETAK)

9.00

101-130

10.00

131-150

11.00

151-170

13.00

171-190

14.00

191-220

15.00

221-258

Posebno napominjemo da za kupnju stana uz obročnu otplatu, na odabiru stana predočite potvrdu o kreditnoj sposobnosti jedne od 6 poslovnih banaka (Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka, Societe Generale-Splitska banka ili Zagrebačka banka).

Ukoliko se kandidati na listi ne odazovu pozivu na odabir stana  za iste će se smatrati da su odustali od kupnje stana, a daljnji izbor stanova nastaviti sukladno redoslijedu na listi reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Šibenika.

U slučaju da se nekom od kandidata povećao broj članova obiteljskog domaćinstva dužan je priložiti rodni ili vjenčani list.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na tel. 022/ 431-050.

                                                                                                                          PROČELNIK

                                                                                            Tihomir Paškov, dipl. pravnik  

vrh stranice