Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Zagreba

08.02.2017.


 

 

 

 

 

 

 

 

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Zagreba radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

 

Javni poziv

ISPRAVAK JAVNOG POZIVA

Točka II. 5) mijenja se i glasi

„ 5)   dokaz stambenog statusa:

ugovor o najmu stana – ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva) ili izjava o stanovanju kod člana obitelji, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka;

e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva i sl.,“

Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanov

Zahtjev i obrasci

vrh stranice