Izgradnja stanova

Program POS-a pokrenut je s ciljem da se građanima Republike Hrvatske omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i završavanje radova u roku.

Program POS-a pridonosi i razvitku građevinarstva kao multiplikatora općeg razvitka, te povećanju broja zaposlenih.

Pogodnosti uvjeta programa POS-a u odnosu na tržišne mogu se podijeliti u dvije skupine:

  1. pogodnosti vezane uz kreditnu liniju
  2. pogodnosti vezane uz cijenu m2.

Kreditna linija programa

Kreditna linija programa POS-a omogućuje vam korištenje kredita bez jamaca, uz prosječnu kamatnu stopu od oko 2,9%, minimalne popratne troškove, s rokom otplate do 30, odnosno 31 godine, u slučaju da se odlučite za korištenje 1 godine počeka.

Kreditni uvjeti

  • prosječna kamata cca. 2,9%
  • rok otplate kredita 30 + 1 godina počeka
  • bez jamaca

Prosječna prodajna cijena stana

Prosječna prodajna cijena stana po m2 korisne, odnosno prodajne površine na jednom stambenom objektu, prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04 76/07, 38/09, 86/12 i 07/13), ne može biti viša od etalonske cijene građenja m2 stana uvećane za 40%, pri čemu je etalonska cijena građenja utvrđena u iznosu od 804,00 €/m2. Navedena odredba rezultira da su prosječne predvidive* prodajne cijene stana iz Programa POS-a znatno niže od tržišnih te za lokaciju Zapruđe u Zagrebu iznosi 1,035 €/m2.

* temeljem odredaba Zakona predvidiva cijena utvrđena predugovorom može se nakon dovršetka izgradnje i po obračunu troškova povećati za najviše 7%.

Cijena POS stanova

Etalonska cijena građenja iznosi 804,04 €/m² korisne površine stana koja uključuje projektiranje, građenje, nadzor s PDV-om (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate). Troškovi koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu nisu uključeni u etalonsku cijenu građenja.

Ukupna maksimalna cijena = 1.125,66 €/m² korisne površine stana (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate)

Pravo kupnje

Pravo kupnje imaju svi kreditno sposobni kandidati, isključivo s utvrđene konačne liste reda prvenstva JLS-a. Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju propisane dokumentacije koju je svaki kandidat s liste reda prvenstva dužan dostaviti poslovnoj banci.

Put do stana kroz program POS-a

Koraci:
1. JLS provodi anketu o stambenim potrebama.
2. JLS ili druge osobe nude zemljište za izgradnju stanova.
3. JLS i APN formiraju povjerenstvo za provedbu programa POS.
4. APN i JLS potpisuju predugovor o međusobnim pravima i obvezama.
5. Povjerenstvo formira listu reda prvenstva.
6. APN prezentira program POS-a građanima.
7. JLS i APN sklapaju ugovor o prijenosu prava vlasništva zemljišta na APN.
8. Povjerenstvo APN-a i JLS-a provodi natječaje za projektiranje i gradnju stanova iz programa POS-a.
9. APN prezentira kupcima s liste reda prvenstva stanove koji će se graditi.
10. Kupci provjeravaju kreditne sposobnosti.
11. APN ishodi potvrde na glavni projekt.
12. APN i JLS potpisuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
13. APN sklapa ugovor o građenju, ugovor o nadzoru i konzaltingu.
14. Realizacija izgradnje.
15. Odabir stana kupaca s liste reda prvenstva.
16. Kupci potpisuju predugovore o kupoprodaji.
17. Kupci potpisuju ugovore o kreditu s poslovnom bankom.
18. Objekt izgrađen, ishođena uporabna dozvola, provedeno etažiranje.
19. Kupci potpisuju ugovore o kupoprodaji stana s APN-om.
20. Primopredaja ključeva i useljenje.

vrh stranice