Izgradnja obiteljskih kuća

- Poslovni partneri :
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.
OTP banka d.d.
Privredna Banka Zagreb d.d.
Societe generale – Splitska banka d.d.
Zagrebačka banka d.d.

POGODNOSTI KREDITIRANJA ZA IZGRADNJU VLASTITOG DOMA PO PROGRAMIMA POS-a

OD IDEJE DO REALIZACIJE OD ZEMLJIŠTA DO GOTOVOG OBJEKTA:

 1. Preuzimanje uputa i materijala za realizaciju kredita osobno ili na stranici www.apn.hr
 2. Kreditni zahtjev, vlasnički list, rješenje o uvjetima građenja zainteresirani dostavljaju u APN
 3. APN dostavlja Uvjetnu suglasnost podnositelju Zahtjeva
 4. Banka izdaje zainteresiranom kreditnu sposobnost
 5. Korisnik kredita ugovara projektiranje, građenje i nadzor, a potpisane Ugovore dostavlja u APN, dok u slučaju zamjenske nekretnine i kreditiranja kupnje građevinskog materijala dostavlja samo troškovnik
 6. Korisnik kredita potpisuje Ugovor o kreditu s bankom i Ugovor o kreditu s APN-om
 7. Kredit se realizira nakon upisa založnog prava na zemljištu ili zamjenskoj nekretnini temeljem ispostavljenih situacija i računa

PREDUVJETI KREDITIRANJA:

 1. Vlastito zemljište
 2. Rješenje o uvjetima građenja
 3. Kreditna sposobnost

GRADITE UZ NAJPOVOLJNIJE UVJETE KREDITIRANJA:

 1. Bez jamaca i učešća.
 2. Rok otplate do 31 godinu.
 3. Prosječna kamata cca. 3,70 %
 4. Založno pravo na zemljištu ili na zamjenskoj nekretnini.
 5. Sigurna realizacija projekta (APN i Banke)

I. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBITELJSKIH KUĆA PROGRAM “B”

Kredit se korisniku odobrava na rok do 30 godina + 1 godina počeka
Iznos kredita po m² netto korisne površine je 804,04 € (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate).
Maksimalni iznos kredita koji se može odobriti je 145.000,00 €, a minimalni 9.000,00 € ovisno o broju članova obiteljskog domaćinstva (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate).

Provedbeni program

Program B – Provedbeni program poticanja gradnje i rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) kuća

Preuzmite potrebne dokumente:

Primjeri kalkulacije:
Primjeri kalkulacije

vrh stranice