Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE

Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE je internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora te predstavlja neizbježan alat za sustavno gospodarenje energijom.

Sustavno gospodarenje energijom podrazumijeva strateško planiranje energetike i održivo upravljanje energetskim resursima. Za zgrade javnog sektora, odnosno zgrade u vlasništvu gradova, županija i Vlade Republike Hrvatske (upravne zgrade, bolnice, škole, vrtići, i dr.), stručnjaci zaduženi za gospodarenje energijom u ISGE sustav unose relevantne podatke o objektima za koje su nadležni. Prijava u ISGE aplikaciju moguća je s bilo kojeg računala sa pristupom internetu, upisivanjem vlastitog korisničkog imena i zaporke.

U bazu podataka ISGE-a prvo se unose statički podaci o svakom objektu koji uključuju opće, konstrukcijske i energetske karakteristike zgrade, a zatim i dinamički podaci koji uključuju potrošnju energenata na mjesečnoj razini prema dostavljenim računima od dobavljača te potrošnju na tjednoj ili dnevnoj razini prikupljenu direktnim očitanjem potrošnje s brojila. Također, sustav je projektiran na način da u budućnosti može prihvaćati skoro trenutna očitanja potrošnje energije sa objekata gdje su ugrađeni sustavi za daljinsko očitavanje potrošnje energije. Trenutno je na sustav u testnoj fazi spojeno 45 objekata s daljinskim očitavanjem potrošnje energije.

Podaci uneseni u ISGE koriste se za niz izračuna, analiza i kontrola koji omogućavaju razumijevanje kako i na što trošimo energiju i vodu u pojedinoj zgradi, uspoređivanje pojedinih zgrada sa sebi sličnim zgradama, kao i identificiranje neželjene, prekomjerne i neracionalne potrošnje. Dio potrebnih analiza i kontrola potrošnje ISGE aplikacija provodi automatizirano te o kritičnim rezultatima (npr. drastično povećanje potrošnje energije ili vode) obavještava nadležne osobe. Ovime sprječavamo pojavljivanje neželjenih i nepotrebnih troškova. Također, na temelju informacija dobivenih kroz provedene analize, stručnjaci odgovorni za gospodarenje energijom identificiraju i provode potrebne mjere povećanja energetske efikasnosti koje u konačnici rezultiraju energetskim i financijskim uštedama.

ISGE uvelike olakšava proces sustavnog gospodarenja energijom u javnim zgradama jer omogućava jednostavan pristup podacima o potrošnji i troškovima za energiju, lagan grafički i tablični prikaz i ispis podataka i rezultata provedenih analiza, te jednostavniju pripremu podataka potrebnih za izradu lokalnih planova povećanja energetske efikasnosti i pripadajućih izvještaja. Korištenje ISGE-a osigurava i omogućava transparentan prikaz i kontrolu potrošnje energije i s energijom povezanih troškova u svim zgradama javnog sektora.

Prva verzija ISGE aplikacije na centraliziranom serveru postala je dostupna korisnicima u prosincu 2008. godine, a zbog prelaska na novu verziju aplikacije pristup je obustavljen od rujna 2010. godine. Nova verzija ISGE aplikacije dostupna je korisnicima od travnja 2011. godine.

Struktura ISGE sustava

  • ISGE sustav je web aplikacija na centralnom serveru s pripadajućom bazom podataka.
  • Pristup korisnika moguć je s lokalnih servera, stolnih, prijenosnih i ručnih računala putem interneta.
  • Moguće je direktno spajanje mjerne opreme na objektu sa centralnom bazom, čime se ostvaruje automatsko daljinsko praćenje potrošnje.
  • Postoji niz korisničkih profila (gost, korisnik, energetski administrator, energetski menadžer, sistemski administrator) u skladu s razinom odgovornosti.

Osnovne funkcije ISGE sustava

  • prikupljanje i unos osnovnih podataka o zgradama te kontrola potrošnje energije i vode na mjesečnoj, tjednoj ili dnevnoj razini (mjesečni računi i/ili očitavanje stanja brojila)
  • jednostavan pristup informacijama o ukupno potrošenoj količini energije i vode, načinima i mjestima na koji se energija troši i energentima koji se koriste
  • izračuni i analize sa ciljem uočavanja neželjene, prekomjerne i neracionalne potrošnje te identificiranje mogućnosti za ostvarivanje energetskih i financijskih ušteda
  • verifikacija ostvarenih ušteda
  • automatizirano upozoravanje o kritičnim događajima i nepravilnostima u radu
vrh stranice