NASLOVNICA

NOVOSTI

Objavljeno: 31.7.2014

Izgradnja višestambene građevine oznake A 3, na lokaciji Crvene kuće u Zadru

Izgradnja višestambene građevine oznake A 3, na lokaciji Crvene kuće u Zadru


Link


Usluge svakodnevnog stručnog nadzora i konzaltinga tijekom izgradnje višestambene građevine oznake A 3, na lokaciji Crvene kuće u Zadru


Link

SAZNAJTE VIŠE

NOVOSTI

Objavljeno: 29.7.2014

Nabava i ugradnja sustava za daljinsko očitanje potrošnje energije i vode

/media/image/isge/remote.jpg

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je dana 29.srpnja 2014. objavila  Poziv za nadmetanje za nabavu i ugradnju sustava za daljinsko očitanje potrošnje energije i vode


Javno nadmetanje  je otvoreno do 02. rujna 2014. godine do 13 sati.

SAZNAJTE VIŠE

NOVOSTI

Objavljeno: 08.7.2014

Sanacija poplavljenih područja

/media/image/poplava/risajzana.jpg

Gunja, 28. svibnja 2014. 

 

Raspisani su javni pozivi za prikupljanje ponuda za:

 

- usluge stručnog nadzora na izgradnji, obnovi i sanaciji posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije postojećih stambenih, pomoćnih i gospodarskih zgrada koje čine funkcionalnu i gospodarsku cjelinu - ponude se zaprimaju do 12. srpnja 2014. godine, do 15,00 sati.

 

- izvođenje radova na izgradnji obnovi i sanaciji posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije postojećih stambenih, pomoćnih i gospodarskih zgrada koje čine funkcionalnu i gospodarsku cjelinu i zgrada javne najmene - ponude se zaprimaju do 15. srpnja 2014. godine, do 15,00 sati 

SAZNAJTE VIŠE
STARIJE OBJAVE123>>>