NASLOVNICA

POS Zagreb

Održavanje prezentacija iz Programa POS-a

Lokacija:

Zagreb, Vukovarska 78, Ministarstvo Gospodarstva, ulaz Gospodarski klub, kino dvorana na prvom katu

Termini održavanja:

dana 09. rujna 2013.
  u 12:00 sati - prvih 100 kandidata konačne liste reda prvenstva,
  u 14:00 sati - kandidati od rednog broja 101 - 200 sa konačne liste reda prvenstva

dana 10. rujna 2013.
  u 12:00 sati - kandidati od rednog broja 201 - 300 sa konačne liste reda prvenstva
  u 14:00 sati - kandidati od rednog broja 301 - 400 sa konačne liste reda prvenstva

dana 11. rujna 2013.
  u 12:00 sati - kandidati od rednog broja 401 - 500 sa konačne liste reda prvenstva
  u 14:00 sati - kandidati od rednog broja 501 - 600 sa konačne liste reda prvenstva

 

Obavijest
o tijeku postupka utvrđivanja reda prvenstva odnosno formiranja liste za Program POS-a na području grada Zagreba

Sukladno odredbama Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Zagreba, APN je objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stanovaiz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Zagreba, s rokom zaprimanja zahtjeva do 15. travnja 2013. godine.

Do isteka roka određenog javnim pozivom, APN je zaprimio ukupno 1.578 zahtjeva te su svi obrađeni.

Na dan 21. svibnja 2013. godine, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a je 1.495 zahtjeva ocijenilo potpunim, 22 su odbijena, a za 61 zahtjeva zatražena je dopuna dostavljene dokumentacije.

Po proteku roka za dopunu dokumentacije, APN će objaviti Listu prvenstva, na koju će  podnositelji zahtjeva moći izjaviti prigovor.

Protekom roka za podnošenje prigovora, sastavit će se i objaviti Konačna lista prvenstva. 

U Zagrebu, svibanj 2013.g.


Obavijest o daljnjim aktivnostima realizacije kupoprodaje stana iz Programa POS-a na području grada Zagreba (lokacija Klara)

  • 1. Objavljivanje kataloga stanova koji su predmet ponude na web stranici Agencije, www.apn.hr
  • 2. Prezentiranje kataloga i uvjeta kupoprodaje (uvjeti kreditiranja poslovnih banaka i APN-a) kandidatima s liste
        reda prvenstva
  • 3. Provjeravanje kreditne sposobnosti budućih potencijalnih kupaca nakon održanih prezentacija te odabir
        poslovne banke od strane kandidate liste reda prvenstva.
  • 4. Odabir stanova iz Programa POS-a od strane kandidata liste reda prvenstva uz pismenu obavijest o datumu
        i vremenu održavanja odabira

Pripremne radnje za izvođenje radova su u tijeku (potpisan je ugovor o građenju) te se početak izgradnje planira do sredine kolovoza.

Svi ostali podaci za realizaciju predmetnih aktivnosti biti će objavljeni naknadno (početkom rujna).


ODLUKA

O uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Zagreba.

I. Opće odredbe, II. Uvjeti za kupnju stana, III. Uvjeti i mjerila za određivanje reda prvanstva za kupnju stana.

Saznajte više


POS NOVI Zagreb - 3D prikaz zgrade
POS NOVI Zagreb - 3D prikaz zgrade