NASLOVNICA

POS+ ukratko

 • 1. JAVNA  SREDSTVA – 200,00 €/m2
 • 2. UČEŠĆE: 15%  kupoprodajne cijene stana
 • 3. KAMATE: poček 1% otplata 4% u periodu otplate javnih sredstava
 • 4. CIJENA: max. 1.400,00 €/m2
 • 5. VALUTNA KLAUZULA – obračun u Eurima, plativo u kunama na dan uplate po srednjem tečaju HNB-a
     (čl.20.st.4. Zakona o POS-u)
 • 6. BANKE – odabir prihvatljivih ponuda banaka potpisivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji na rok od 1 godine

 • 7. POSTUPAK:
         - Kupac pronalazi stan na tržištu i javlja se u banku

         - Banka ocjenjuje kreditnu sposobnost

         - Kupac putem banke podnosi zahtjev za zajam javnih sredstava

         - APN donosi odluku o odobrenju zahtjeva za zajam javnih sredstava

         - Banka potpisuje  Ugovor o kreditu s kupcem i uplaćuje iznos kredita na račun prodavatelja

         - Banka dokaze o uplati novčanih sredstava zajedno s ugovorima ( o kreditu i kupoprodaji) dostavlja APN-u

         - APN poziva kupca na zaključenje Ugovora o zajmu javnih sredstava

         - APN uplaćuje  javna sredstva na račun prodavatelja

         - APN prati povrat utrošenih poticajnih sredstava ( zaduženja, uplatnice, financijske kartice, opomene,
           zatezne kamate) do konačne otplate

 • 8.  OSIGURANJE KREDITA  regularno čl. 27 st. 1. Zakona o POS-u (APN upisuje u zemljišne knjige založno
       pravo na suvlasničko dijelu nekretnine na 2. mjesto, a na 1. mjesto upisuje se banka.