NASLOVNICA

Prodaja nekretnina

APN prodaje nekretnine iz Programa društveno poticane stanogradnje neprodane po Listi reda prvenstva na slijedećim lokacijama:

1. Bjelovar                                stanovi
2. Nerežišća - otok Brač        stanovi i garaže
3. Zagreb                                  stanovi, garaže, garažno-parkirna mjesta
4. Dugo Selo                            poslovni prostor
5. Ludbreg                                poslovni prostor
6. Split                                       garažno-parkirna mjesta

Pravo na kupnju nekretnina imaju sve osobe koje prema važećim propisima
mogu stjecati pravo vlasništva.

Isprave koje se trebaju priložiti:

- kopija osobne iskaznice za državljane RH, dokaz o državljanstvu za strane državljane,
- presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobe,
- izjava podnositelja zahtjeva da ukoliko zahtjev bude prihvaćen da će sklopiti
Predugovor odnosno Ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti
prihvaća uvjete kupoprodaje te da njegov zahtjev ostaje na snazi 90 dana,
računajući od dana zaprimanja zahtjeva, očitovanje podnositelja oko načina
plačanja nekretnine ukoliko se predmetna nekretnina plača obročno.

Cijena nekretnina iskazana u Eurima, a plativa u kunskoj protuvrijednosti
po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

Potpun je zahtjev koji uz navedene isprave i dokaze sadrži:
- naziv i adresu ponuditelja
- lokaciju, oznaku i kupoprodajnu cijenu nekretnine u Eurima.

Prodaja se provodi bez posebnih ograničenja i prema vremenskom redosljedu
podnošenja zahtjeva, a danom zaprimanja zahtjeva se smatra dan zaprimanja
zahtjeva u APN, na adresu: APN, Savska cesta 41/6, 10000Zagreb, uz
napomenu "ZAHTJEV ZA KUPNJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU APN-a
NA LOKACIJI _____________"

Iskoristite državni poticaj kao pravna i fizička osoba te kupite nekretninu iz Programa
POS-a za gotovinu ili na kredit po uvjetima iz Programa POS-a:

- Kredit baz jamaca
- Kamata od 3,7 %
- Cijena već od 815 €/m2
-Rok otplate do 30 g. + 1 g. počeka

ISTIČEMO: stanovi u Zagrebu po 950 €/m2STANOVI


Zagreb - Novi Jelkovec          
 
   
_____________________


Bjelovar


_____________________


Nerežišća - Otok Brač


______________________


Ogulin


______________________

GARAŽE / GARAŽNO PARKIRNA MJESTA


Split - Brodarica


___________________________

Zagreb - Špansko Oranice


___________________________

Nerežišća - Otok Brač


___________________________

POSLOVNI PROSTORI


Dugo Selo


___________________________

Ludbreg


___________________________Oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu APN-a


Obrasci za preuzimanje: