Energetska obnova

Program energetske obnove zgrada javnog sektora
Odluka energetske obnove zgrada javnog sektora

Dokumenti

Obrazac za vlasnika / korisnika
Obrazac Ugovora o energetskom učinku_voda
Obrazac Ugovora o energetskom učinku_energija

Aktualno

Info radionica održavati će se svaki petak s početkom u 13,00 h u prostorijama APN-a. Molimo da se dolazak najavi dan ranije na niže navedenu e-mail adresu.

Telefon: 01/6331-622
E-mail: energ-ojz@apn.hr

Postupci javne nabave u tijeku:

Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrada

Sve obavijesti u svezi sa Programom zainteresirane osobe mogu dobiti u APN-u Zagreb, Savska 41/9, Odjel za energetsku obnovu javnih zgrada.

vrh stranice