Energetska obnova

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2013. godine usvojila Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine kojim je predviđeno da se u 2014. i 2015. godini obnovi oko 200 zgrada javne namjene, čime bi se potaknule investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna.

Jedan od ciljeva je ispunjenje zahtjeva sukladno Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine o energetskoj učinkovitosti prema kojoj se od država članica traži da od 1. siječnja 2014. godine svake godine obnove 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (Narodne novine, br. 152/2008, 55/2012 i 101/2013) i Uredbom o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (Narodne novine, broj 69/2012) uređen je postupak provođenja energetskih usluga u javnom sektoru i time je osigurano da se bez dodatnog trošenja proračunskih sredstava vlasnika/korisnika provedu mjere poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama javnog sektora.

Sve poslove započete po Programu energetske obnove 2012-2013. godine koje je provodio Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, preuzima Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama u skladu sa Sporazumom o prijenosu aktivnosti provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora 2012/13.

Za provedbu Programa za razdoblje 2014-2015. godine zadužena je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Preuzmi prezentaciju programa
Preuzmi ponudbene tablice


Program i odluke

Program energetske obnove zgrada javnog sektora
Odluka energetske obnove zgrada javnog sektora

Dokumenti

Obrazac za vlasnika / korisnika
Obrazac Ugovora o energetskom učinku_voda
Obrazac Ugovora o energetskom učinku_energija

Aktualno

Info radionica održavati će se svaki petak s početkom u 13,00 h u prostorijama APN-a. Molimo da se dolazak najavi dan ranije na niže navedenu e-mail adresu.

Telefon: 01/6331-622
E-mail: energ-ojz@apn.hr

Postupci javne nabave u tijeku:

Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrada

Sve obavijesti u svezi sa Programom zainteresirane osobe mogu dobiti u APN-u Zagreb, Savska 41/9, Odjel za energetsku obnovu javnih zgrada.

vrh stranice