Energetska obnova

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela Odluku o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020., (objava u Narodnim novinama broj 22/2017) koji je stupio na snagu 21. ožujka 2017. godine.

Program osigurava kontinuitet ispunjenja zahtjeva sukladno Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine o energetskoj učinkovitosti, kojom se od država članica traži da od 1. siječnja 2014. svake godine obnove 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti, odnosno da alternativnim pristupom postignu uštede energije u zgradama središnje vlasti jednak uštedama energije dobivenima putem stope obnove od 3 %. Cilj programa je cjelovita obnova zgrada, uz maksimalno ulaganje privatnog kapitala na javnim zgradama, nastavak razvoja tržišta energetskih usluga i prenošenje iskustava sa zgrada javnog sektora na područje ugovaranja energetske usluge među privatnim subjektima. Potiču se investicije koje imaju pozitivan učinak na državni proračun, a kroz ESCO model se osigurava da se bez dodatnog trošenja proračunskih sredstava vlasnika/korisnika provedu mjere poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama javnog sektora. Predviđa se rast intenziteta energetske obnove zgrada na 327.000 do 473.000 m² s očekivanim kumulativnim uštedama u primarnoj energiji od 394 do 552 GWh do 2020. godine. Program se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. za koji je osigurano 211 810 805 EUR što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske na izvoru 563 – Europski fond za regionalni razvoj. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zadužena je za provedbu energetske obnove zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (Model II Programa).

 

Preuzmi prezentaciju programa
Preuzmi ponudbene tablice


Program i odluke

Program energetske obnove zgrada javnog sektora
Odluka energetske obnove zgrada javnog sektora

Dokumenti

Obrazac za vlasnika / korisnika

Obrazac Ugovora o energetskom učinku

Aktualno

Info radionica održavati će se svaki petak s početkom u 13,00 h u prostorijama APN-a. Molimo da se dolazak najavi dan ranije na niže navedenu e-mail adresu.

Telefon: 01/6331-622
E-mail: energ-ojz@apn.hr

Postupci javne nabave u tijeku:

Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrada

Sve obavijesti u svezi sa Programom zainteresirane osobe mogu dobiti u APN-u Zagreb, Savska 41/9, Odjel za energetsku obnovu javnih zgrada.

vrh stranice